Автоматичне пожежогасіння, оповіщення про пожежу,
охоронна і пожежна сигналізація, відеоспостереження,
контроль доступу, димовидалення
 

ТОВ "Галеон" м. Київ
тел/факс (044) 455-78-35
mob (063) 353 6900

Порядок роботи.

 

- Автоматичне пожежогасіння

- Пожежна сигналізація

- Сповіщення про пожежу та озвучування приміщень

- Димовидалення

- Охоронна сигнализація

- Відеоспостереження

- Контроль доступу

- Відео та аудіо переговорні пристрої (домофон)

- Телефонізація та міні-АТС

- Компютерні мережі

- Диспетчеризація

- Контроль загазованості приміщень

  

   У компанії «Галеон» створений і строго дотримується виробничий цикл підготовки, реалізації й супроводи проектів. Такий виробничий цикл характеризується рядом етапів:

·  Підготовка тендерних і комерційних пропозицій.

·  Попереднє обстеження об'єкта.

·  Розробка технічного завдання.

·  Підготовка робочого проекту.

·  Узгодження проектних рішень із відповідними державними службами й суміжними проектними організаціями.

·  Підготовка планів-графіків виконання робіт, контроль монтажних робіт, координація поставок матеріалів й устаткування.

·  Здійснення авторського нагляду за виконанням монтажних робіт.

·  Пуско-наладочні роботи.

·  Підготовка виконавської документації за результатами виконання монтажних робіт.

·  Здача

Підготовка тендерних і комерційних пропозицій

Попереднє обстеження об'єкта

     Спеціалісти компанії проводять ретельне обстеження об'єкту ще на стадії підготовки комерційної пропозиції. Основними завданнями обстеження є: визначення місць організації комутаційних центрів, місць проходження кабельних трас (вертикальних і горизонтальних), точок розташування і прив'язки робочих місць, можливість інтеграції з існуючими мережами, архітектурні особливості будівлі, наявність контурів заземлення, категорія електропостачання і т.п. Виходячи з отриманих даних приймаються основні технічні рішення і складається детальна специфікація обладнання і матеріалів.

Розробка технічного завдання

Спільно з Замовником проводиться підготовка ТЗ на проектування і побудова систем, з урахуванням вихідних даних, отриманих під час обстеження.

Підготовка робочого проекту

Робочі проекти виконуються у відповідності з діючими нормами і правилами, з дотриманням стандартів на оформлення, склад, розробку і затвердження проектної документації. Проектні рішення забезпечують експлуатаційну надійність і безпеку, забезпечують захист навколишнього середовища і протипожежні заходи. Всі матеріали, які застосовуються при будові мереж, мають сертифікати, санітарно-гігієнічні та протипожежні. 

Узгодження проектних рішень з відповідними державними службами і суміжними проектними організаціями

Співробітники компанії мають досвід взаємодії з суміжними проектними організаціями, а так само виконують узгодження з органами державного нагляду та інженерними службами.

Підготовка планів-графіків виконання робіт, курирування монтажних робіт, координація поставок матеріалів і устаткування

Співробітники компанії «Галеон» проводять комплекс підготовчих робіт, який включає в себе розробку календарного графіку робіт, визначення строків та етапів виконання робіт, узгодження графіків поставки обладнання і т.п..

Здійснення авторського нагляду за виконанням монтажних робіт

Авторський нагляд за веденням монтажних робот на об'єкті здійснюється не рідше 2 разів на тиждень. Для кожного об'єкта оформляється Журнал авторського нагляду, в який вносяться всі зауваження і відхилення від затверджених проектних рішень.

Пуско-налагоджувальні роботи.

Роботи з пуско-налагодження впроваджених технічних рішень здійснюються за розробленими нами і компаніями-виробниками обладнання методиками і програмами випробувань. Програми і методики випробувань проходять відповідне узгодження з Замовником і, при необхідності, контролюючими здачу об'єкту в експлуатацію організаціями.
 

Підготовка виконавської документації за результатами виконання монтажних робіт

Після закінчення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт випускається комплект виконавчої документації. Виконавська документація включає себе результати тестування, протоколи випробувань, комплект креслень з внесеними змінами, які відображають всі відхилення від проекту, що виникли під час виконання монтажних робіт..

Будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

Компанія «Галеон», прикладає максимальні зусилля до того, щоб будь-яка фаза підготовки та реалізації проекту відбувалася з високим ступенем якості при оптимальному використанні трудових ресурсів і засобів виробництва.

Будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи - один з найбільш тривалих і складних, з організаційної точки зору, етапів реалізації проектів. Початком цього етапу, в загальному випадку, є твердження замовником прийнятого проектного рішення.

Враховуючи це, в компанії «Галеон» ретельний аналіз процесу побудови систем, а так же розподіл необхідних для його реалізації заходів проводиться ще на етапі виконання проектних робіт. Це дозволяє починати ряд попередніх монтажних робіт до завершення етапу проектування. Їх мета - прискорення процесу інженерної підготовки приміщень об'єктів і установка допоміжного обладнання (системи електропостачання, пожежно-охоронної сигналізації, кондиціонування і вентиляції, заземлення і блискавкозахисту).

Досвід роботи нашої компанії включає використання на етапі монтажних робіт як власних сил, так і залучення місцевих кваліфікованих субпідрядників (для віддалених регіонів будівництва), при активній участі підрозділів замовника.


Монтаж та налаштування обладнання, здача об'єктів в експлуатацію проводяться в суворій відповідності з діючими нормами, стандартами і процедурами, рекомендованими виробниками обладнання, з використанням сучасної контрольно-вимірювальної бази.

Тестування систем

Однією з обов'язкових умов запуску змонтованих технічних комплексів в експлуатацію є етап їх комплексного тестування на відповідність функціональним параметрам, закладеним виробником обладнання та вимог технічного завдання.

 У компанії «Галеон» роботи по пуско-наладки і тестування створених технічних комплексів здійснюються в суворій відповідності з розробленими нами і компаніями-виробниками обладнання методиками і програмами випробувань. Програми і методики випробувань проходять відповідне узгодження з Замовником і, при необхідності, контролюючими здачу об'єкту в експлуатацію сторонніми організаціями.

Впровадження створених проектів

Починаючи вже з етапу надання замовнику тендерної пропозиції, формується група фахівців нашої компанії, яка несе повну відповідальність за:

 • формування концепції інженерного та інформаційного забезпечення об'єкта;

 • розробку технічно досконалих проектних рішень;

 • підготовку, узгодження правових та договірних відносин між замовником і виконавцем;

 • логістику (поставка обладнання та матеріалів, необхідних для реалізації проекту);

 • комплексну організацію, виконання, облік, здачу робіт на об'єкті Замовника.


Такий підхід забезпечує Замовнику:

 • комплексне і збалансоване рішення задач з експлуатації технічних комплексів і створюваних систем;

 • оптимальну мінімізацію загальної вартості технічного проекту;

 • прогнозований результат і очевидність логіки функціонування технічних комплексів і створюваних систем.

Ефективність такої системи управління проектами перевірена протягом багаторічного існування компанії і підтверджена відгуками наших замовників.
 

Системний підхід в питаннях управління проектами базується на розгалуженій інфраструктурі і досвіді керівного складу нашої компанії. 

Технічна підтримка і супроводження проектів та систем

Сервісний центр компанії «Галеон» пропонує повний спектр послуг з технічної підтримки інстальованої бази обладнання та систем на весь період їх функціонування.

Технічна підтримка починається з моменту введення обладнання і систем в експлуатацію.

У перелік послуг входять:

надання консультаційних послуг з питань безпосередньої експлуатації обладнання замовником;;

 • діагностика технічного стану обладнання;

 • профілактичні роботи з технічного обслуговування обладнання з метою попередження збоїв у роботі обладнання та попередження виникнення аварійних ситуацій;профилактические работы по техническому обслуживанию программного обеспечения с целью предупреждения сбоев и предупреждения возникновения аварийных ситуаций;

 • технічна діагностика та тестування обладнання, що вийшло з ладу;

 • ремонт блоків і вузлів обладнання, що вийшли з ладу, безпосередньо в сервісному центрі;

 • організація ремонту устаткування на підприємствах компаній-виробників;

Сервісне та післягарантійне обслуговування обладнання

Компанія "Галеон" пропонує замовникам і широкий спектр професійних послуг по сервісному та післягарантійного обслуговування обладнання і систем.

При цьому обслуговуються не тільки технічні комплекси, введені в експлуатацію безпосередньо компанією "Галеон".
 

Перед початком обслуговування проводиться повна діагностика технічного стану всіх блоків і вузлів устаткування, відновлюється працездатність виявленого в ході діагностики несправного обладнання, яке береться на обслуговування.
 

У процесі обслуговування виконуються наступні роботи:
періодично дистанційно і безпосередньо на місці встановлення обладнання діагностується технічний стан обладнання, взяте на обслуговування;
 

виконуються планові профілактичні роботи з метою попередження збоїв у роботі обладнання та попередження виникнення аварійних ситуацій;


виконується тестування обладнання, яке вийшло з ладу;
 

проводиться ремонт обладнання в сервісному центрі компанії "Галеон", на підприємствах України та в сервісних центрах підприємств виробників;
 

проводяться роботи по модернізації існуючого обладнання та програмного забезпечення;
 

проводяться консультації технічного персоналу Замовника з питань, пов'язаних з поточною експлуатацією обладнання..

Принципи і стратегії
 

Кліенторіентірованноть компанії

Ми існуємо для наших клієнтів. Вся наша діяльність спрямована на забезпечення наших замовників рішеннями, заснованими на сучасних інформаційних технологіях. Прибуток, що заробляється нами, - це наслідок високої якості наших рішень, продукт взаємовигідного співробітництва.


Командний підхід

Згуртованість і професіоналізм нашої команди - запорука успіху компанії. Кожен співробітник - важлива і невід'ємна частина загальної справи, кожен проект - результат спільного творчого процесу.
 

Комплексність

При реалізації проектів ми застосовуємо комплексний підхід для вирішення бізнес-завдань наших замовників. Здійснення консалтингу, розробка, інтеграція і впровадження проектних рішень «з одних рук» дозволяє істотно знизити витрати на проект і запропонувати замовнику найбільш ефективне рішення.
 

Якість

Висока якість створюваних нами продуктів і рішень - одна з характеристик нашої компанії і непорушна аксіома корпоративної політики. До роботи кожного фахівця окремо, і всієї компанії в цілому пред'являються найвищі стандарти якості.
Інноваційність та постійний розвиток
 

Наша інноваційність полягає в постійному розвитку, пошуку нових рішень, вдосконаленні методів вирішення завдань і підвищенні професійного рівня фахівців

 

 

  Яндекс.Метрика